(1)
Zafar Mamadjanovich Makhmudov, Jamshid Azamatovich Shamsiev,Erkin Suyunovich Daniyarov, Jalol Tohirovich Dustyarov, Jasur Oromovich Unabaev. Acute Hematogenic Osteomyelitis of the Bones of the Hip Joint in Children: Modern Aspects of Diagnostics and Treatment. Annals of RSCB 2021, 5186-5193.