(1)
Khalmatova B. T., Saidkhonova A. M., Mirrakhimova M. K. Alterations in Intestinal Micro Flora in Children With Allergic Rhinitis. Annals of RSCB 2021, 4385-4390.