(1)
Ilkhom Ikromovich Khasanov, Jasur Alimdzhanovich Rizaev, Jakhongir Ubaydullaevich Abduvakilov, Kakhramon Erkinovich Shomurodov, Barno Zhurakhonovna Pulatova. Results of the Study of Indicators of Phosphorus-Calcium Metabolism in Patients With Partial Secondary Adentia. Annals of RSCB 2021, 251-258.