•  

  •  


Index Vol. XIII, 2008

I. PATOLOGIE CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ

USING PRESTEADY STATE ENZYME KINETICS AND ELECTRON MICROSCOPY TO STUDY HOW MYOSIN V MOVES
H. D. White, Eva Forgacs, L. Barbu-Tudoran, and J. Trinick
full text-article

CANCEROGENEZA, UN POSIBIL PROCES DE EVOLUŢIE SAU ADAPTARE CELULARĂ CANCERGENESIS, A POSSIBLE EVOLUTIONARY PROCESS OR CELLULAR ADAPTATION
A. Ardelean, G. C. Pribac, Liana Moş, J. Montreuil
full text-article

VALOAREA PREDICTIVĂ A VASODILATAŢIEI DEPENDENTE DE FLUX LA PACIENŢII HIPERTENSIVI PROGNOSTIC VALUE OF BRACHIAL ARTERY FLOW-MEDIATED DILATION IN HYPERTENSIVE PATIENTS
Germaine Savoiu, D. Gaita, O. Fira-Mladinescu, Lavinia Noveanu, Oana M. Duicu, Andreea Raducan, Corina Gorun, Anca Tudor, Danina Muntean, Georgeta Mihalaş
full text-article

ASOCIEREA DINTRE NIVELELE SCAZUTE DE BILIRUBINA SERICA SI CRESTEREA GROSIMII COMPLEXULUI INTIMA-MEDIA LA NIVELUL ARTEREI CAROTIDE THE ASSOCIATION BETWEEN LOW SERUM BILIRUBIN LEVELS AND INCREASED CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS
Germaine Săvoiu, Corina Şerban, Lavinia Noveanu, O. Fira-Mlădinescu, Anca Tudor, Roxana Popescu, Danina Muntean, Doina Verdeş, Georgeta Mihalaş
full text-article

LEZIUNI HEPATICE INDUSE DE INFECŢIA CU CIRCOVIRUSUL PORCIN (PCV2) LA SUINE AFECTATE DE PMWS PORCINE CIRCOVIRUS (PCV2) INDUCED HEPATIC LESIONS IN PIGS WITH PMWS
D. Cadar, V. Miclăuş, V. Rus, Marina Spînu, L. Köbölkuti
full text-article

DISFUNCŢIA MITOCONDRIALĂ INDUSĂ DE ISCHEMIA/REPERFUZIA MIOCARDICĂ EXPERIMENTALĂ – STUDII PE MITOCONDRII IZOLATE DE ŞOBOLAN MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION INDUCED BY EXPERIMENTAL MYOCARDIAL ISCHEMIA/REPERFUSION INJURY STUDIES IN ISOLATED RAT MITOCHONDRIA
Nicoleta Mirica, V. Ordodi, Simona Mitică, Andreea Răducan, Oana Duicu, O. Fira-Mlădinescu, A. Anghel, A. Cristescu, Danina Muntean
full text-article

EFECTELE SECUNDARE ALE LEFLUNOMIDULUI (ARAVA) ÎN ARTRITA CRONICĂ INDUSĂ EXPERIMENTAL SIDE EFFECTS OF LEFLUNOMIDE (ARAVA) IN INDUCED CHRONICAL ARTHRITIS
Mihaela Chicu, E. Bitere, Camelia Mutică, Magda Bădescu, Gioconda Dobrescu
full text-article

EVALUAREA NON-INVAZIVA A FUNCTIEI ENDOTELIALE IN HIPERTENSIUNEA ARTERIALA NON-INVASIVE EVALUATION OF ENDOTHELIAL FUNCTION IN ARTERIAL HYPERTENSION
Corina Şerban, Germaine Săvoiu, Lelia Şuşan, Alina Păcurari, A. Caraba, Anca Tudor, Raluca Dumache, I. Romosan, A. Cristescu
full text-article

INCIDENŢA TUMORILOR COLORECTALE DIAGNOSTICATE, IN PERIOADA 2000-2004, LA SPITALUL JUDEŢEAN DIN SATU MARE THE INCIDENCE OF COLORECTAL TUMORS DIAGNOSED AT THE SATU MARE COUNTY HOSPITAL DURING THE YEARS 2000-2004
Stela-Gabriela Jelea, M. Jelea
full text-article

METODĂ RAPIDĂ DE DETERMINARE A REFACERII FUNCŢIONALE DUPĂ O LEZIUNE NERVOASĂ EXPERIMENTALĂ STANDARDIZATĂ RAPID METHOD FOR FUNCTIONAL RECOVERY ASSESSMENT AFTER STANDARDIZED EXPERIMENTAL NERVE LESION
Andreea Răducan, M. Hâncu, Danina Muntean, Germaine Săvoiu, Nicoleta Mirica, Oana Duicu, O. Fira-Mlădinescu, Roxana Popescu, A. Cristescu
full text-article

MODIFICĂRI PATOLOGICE ALE PARENCHIMULUI RENAL ÎN URMA ADMINISTRĂRII PRELUNGITE DE CCL4 - MODEL EXPERIMENTAL- PATHOLOGICAL MODIFICATIONS OF THE KIDNEY PARENCHYMA AFTER CCL4 PROLONGED ADMINISTRATION – EXPERIMENTAL MODEL –
Alina Şovrea, Anne-Marie Chindriş, Renata Vasiu, G. Şerban, Bianca Boşca
full text-article

APORTUL MICROSCOPIEI ELECTRONICE ÎN DIAGNOSTICUL BIOPTIC AL NEFROPATIILOR MEDICALE CONTRIBUTION OF ELECTRON MICROSCOPY TO THE BIOPSY DIAGNOSIS OF MEDICAL NEPHROPATHIES
C. Spânu, C. Crăciun, Silvia Spînu, P. Florescu, Anca Cristea
full text-article

II. DATE MORFOFIZIOLOGICE ŞI BIOCHIMICE

STUDIU SISTEMATIZAT ASUPRA PLANTELOR MEDICINALE CU EFECTE HIPOLIPEMIANTE SISTEMATIC STUDY ON MEDICINAL PLANTS WITH HYPOLYPEMIC EFFECTS
G. C. Pribac, A. Ardelean, Violeta Turcuş, Daniela Bratosin, Coralia Cotoraci
full text-article

FENOMENUL DE HIPERHIDRIE MANIFEST LA NIVELUL VITROCULTURILOR DE SFECLĂ DE ZAHĂR (BETA VULGARIS L VAR. SACCHARIFERA). I. ASPECTE DE MICROSCOPIE OPTICĂ SURPRINSE ÎN ŢESUTURILE LIMBURILOR FRUNZULIŢELOR NORMALE ŞI A CELOR HIPERHIDRICE HYPERHYDRICITY PHENOMENON DEVELOPED AT THE LEVEL OF SUGAR BEET (BETA VULGARIS L. VAR. SACCHARIFERA) VITROCULTURES. I. OPTICAL MICROSCOPY ASPECTS OBSERVED IN NORMAL AND THOSE HYPERHYDRIC LEAFLETS FOLIAR LIMBS
Dorina Cachiţă-Cosma, C. M. Petruş, Adriana Petruş-Vancea, C. Crăciun
full text-article

FENOMENUL DE HIPERHIDRIE MANIFEST LA NIVELUL VITROCULTURILOR DE SFECLĂ DE ZAHĂR (BETA VULGARIS L. VAR. SACCHARIFERA). II. ASPECTE ULTRASTRUCTURALE IDENTIFICATE ÎN CELULELE ŢESUTURILOR LIMBURILOR FOLIARE ALE PLANTULELOR NORMALE SAU ALE VITROPLANTULELOR HIPERHIDRICE HYPERHYDRICITY PHENOMENON DEVELOPED AT THE LEVEL OF SUGAR BEET (BETA VULGARIS L. VAR. SACCHARIFERA) VITROCULTURES. II. ULTRASTRUCTURAL ISSUES IDENTIFIED AT CELLS OF FOLIAR LIMB TISSUES NORMAL PLANTLETS OR HYPERHYDRIC VITROPLANTLETS
Dorina Cachiţă-Cosma, C. M. Petruş, Adriana Petruş-Vancea, C. Crăciun
full text-article

MODEL EXPERIMENTAL DE EVALUARE IN VIVO A EFECTELOR MIORELAXANTELOR ASUPRA TONUSULUI MUSCULAR BAZAL EXPERIMENTAL MODEL FOR IN VIVO TESTING OF MIORELAXANT DRUGS ON MUSCLE TONE UNDER BASAL CONDITION
Oana M. Duicu, O. Fira-Mladinescu , Danina Muntean, Andreea Raducan, Nicoleta Mirica, Germaine Savoiu, M. Hancu, A. Cristescu
full text-article

DETERMINAREA CONŢINUTULUI DE CLOROFILĂ A DIN APELE SĂRATE ALE LACURILOR DE LA OCNA SIBIULUI THE DETERMINATION OF THE CHLOROPHYLLE A CONCENTRATION ON THE SALTED LAKES OF OCNA SIBIULUI
Letiţia Oprean, Maria Poplăcean
full text-article

INFLUENŢA RASEI ASUPRA PROFILULUI BIOCHIMIC AL SERULUI RECOLTAT DE LA OVINE THE INFLUENCE OF RACE AT SERUM BIOCHEMICAL PROFILE RECOVERED FROM SHEEP
Elena Şogorescu, Stela Zamfirescu, Andreea Hortanse Anghel
full text-article

RĂSPUNSUL OVARIAN DUPĂ DIFERITE TRATAMENTE DE SUPEROVULAŢIE LA CAPRE OVULATORY RESPONSE TO SUPEROVULATION DIFFERENT TREATMENT IN GOATS
Irina Topoleanu, Dorina Nadolu, Stela Zamfirescu
full text-article

ASPECTE ULTRASTRUCTURALE ALE EFECTULUI BIOSTIMULATORILOR FOLIARI LA PRUNUS ARMENIACA L. ULTRASTRUCTURAL ASPECTS OF SOME BLADED BIOSTIMULATORS EFFECT AT PRUNUS ARMENIACA L.
Elena Doroftei, Marioara Trandafirescu, Elena Topor
full text-article

DISIPAREA NEFOTOCHIMICĂ A ENERGIEI ÎN CORELAŢIE CU ACUMULAREA PIGMENŢILOR ASIMILATORI LA ALGA Mougeotia sp. ÎN STAREA 2 DE TRANZIŢIE THE NONPHOTOCHEMICAL ENERGY DISSIPATION IN RELATION WITH THE ACCUMULATION OF ASSIMILATORY PIGMENTS IN ALGA Mougeotia sp. DURING STATE 2 TRANSITION
V. Bercea, E. Muntean, B. Drugă, N. Dragoş
full text-article

STUDIU ELECTRONOMICROSCOPIC AL INFECŢIEI CU CIRCOVIRUSUL PORCIN TIP 2 (PCV2) ELECTRON MICROSCOPE INVESTIGATION OF PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) INFECTION
D. Cadar, C. Crăciun, A. Cságola, C. Mihali, L. Barbu-Tudoran, Marina Spînu, L. Köbölkuti, V. Miclăuş,
T. Tuboly
full text-article

EFECTELE IN VIVO ALE CALCITONINEI ASUPRA SÂNGELUI LA ŞOBOLANII WISTAR DE VÂRSTE DIFERITE IN VIVO EFFECTS OF CALCITONIN ON WISTAR RATS BLOOD AT DIFFERENT AGE
Dorina Pop, Rodica Giurgea
full text-article

EVIDENŢIEREA ACŢIUNII UNOR PREPARATE DE POLYGONUM ASUPRA ORGANELOR VITALE LA ANIMALE DE LABORATOR EMPHASIS OF SOME PREPARATE OF POLYGONUM ACTION ON THE VITAL ORGANS IN LABORATORY ANIMALS
Ioana Roman, M. A. Rusu, C. Puică, Maria Borşa
full text-article

STUDIU PRELIMINAR PRIVIND INCIDENTA SI TRANSFERUL DEOXINIVALENOLULUI DIN FURAJE IN SER LA OVINE PRELIMINARY STUDY REGARDING THE INCIDENCE AND TRANSFER OF DEOXINIVALENOL FROM FODDERED INTO SHEEP SERUM
Andreea Anghel, D. Coprean, Elena Sogorescu
full text-article

STUDIUL MORFOLOGIC ŞI CITO-HISTOLOGIC AL PERILOR FOLIARI LA CÂTEVA SPECII DE PLANTE DECORATIVE MORPHOLOGICAL AND CYTOHISTOLOGICAL STUDY OF THE LEAF HAIRS FROM SOME ORNAMENTAL PLANTS
Rodica Bercu, A. Bavaru
full text-article

ULTRASTRUCTURA CELULEI ALGALE LA CALLITHAMNION CORYMBOSUM (SMITH) LYNGB. THE ALGAL CELL ULTRASTRUCTURE OF CALLITHAMNION CORYMBOSUM (SMITH) LYNGB.
Elena Doroftei, A. Bavaru
full text-article

III. GENETICĂ

REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND IDENTIFICAREA PRIN METODA RIA A PROTEINELOR ASOCIATE GESTATIEI (PAG) LA CAPRA SI OAIE PRELIMINARY RESULTS REGARDING SHEEP AND GOAT PREGNANCY-ASSOCIATED GLYCOPROTEINS BY RIA TECHNIQUE
Stela Zamfirescu, Irina Topoleanu, J. F. Beckers
full text-article

EFECTUL MUTAGEN AL METALELOR GRELE CUPRU ŞI CADMIU LA ALLIUM CEPA THE MUTAGENIC EFFECT OF HEAVY METALS COOPER AND CADMIUM AT ALLIUM CEPA L.
Elena Doroftei, Liliana Miron, Manuela Rotaru-Stăncic
full text-article

DATE PRIVIND INTERACŢIUNEA DINTRE GENE NEALELE ÎN TRIHIBRIDĂRI LA DROSOPHILA MELANOGASTER DATA REGARDING THE INTERACTION BETWEEN NON-ALLELIC GENES IN TRIHYBRIDATIONS FOR DROSOPHILA MELANOGASTER
Gr. Ştefănescu
full text-article

EFECTUL PLEIOTROPIC DETRIMENTAL AL GENEI WHITE ÎN ASOCIEREA PRIN DIHIBRIDARE ŞI CROSSING-OVER A UNOR ÎNSUŞIRI MUTANTE LA DROSOPHILA MELANOGASTER THE DETRIMENTAL PLEIOTROPIC EFFECT OF THE WHITE GENE IN THE ASSOCIATION OF SOME MUTANT CHARACTERS BY DIHYBRIDATION AND CROSSING-OVER FOR DROSOPHILA MELANOGASTER
Gr. Ştefănescu
full text-article

IDENTIFICAREA VARIABILITĂŢII GENETICE CU AJUTORUL MARKERILOR MOLECULARI RAPD LA CÂTEVA SOIURI DE VIŢĂ DE VIE AUTOHTONE GENETIC VARIABILITY BY MEANS OF RAPD MARKERS IN SOME AUTOCHTHONOUS GRAPEVINE CULTIVARS
Ana Coste, Anca Livia Butiuc-Keul, M. Şeiculescu
full text-article

IV. IMUNOLOGIE

RĂSPUNSUL IMUN MEDIAT CELULAR LA CAI INFECTAŢI CU VIRUSUL ANEMIEI INFECŢIOASE ECVINE CELL-MEDIATED IMMUNE RESPONSE IN HORSES INFECTED WITH EQUINE INFECTIOUS ANEMIA VIRUS
P. Bolfă, Marina Spînu, Carmen Dana Şandru
full text-article

INFLUENŢE FILOGENETICE ASUPRA IMUNITĂŢII MEDIATE CELULAR ÎN URMA TRATAMENTULUI CU EXTRACT DE HIPPOPHAE RHAMNOIDES PHYLOGENETIC INFLUENCES ON CELL MEDIATED IMMUNITY FOLLOWING HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT TREATMENT
Marina Spînu, Gh.F. Brudaşcă, Carmen Dana Şandru, Mihaela Niculae, Krisztina Rindt
full text-article

EVALUAREA INFLUENŢEI HIBERNĂRII ŞI NĂPÂRLII ASUPRA NIVELELOR DE IMUNOGLOBULINE CIRCULANTE LA DOUĂ SPECII DE VIPERIDAE AUTOHTONE MONITORING THE EFFECT OF HIBERNATION AND SHADDING ON THE CIRCULATING IMMUNE GLOBULINE LEVELS IN TWO INNATE VIPER SPECIES L.
Köbölkuti, G. Czirják, D. Cadar
full text-article

MONITORIZAREA FUNCŢIONALITĂŢII SISTEMULUI IMUN CELULAR ÎN TIMPUL HIBERNĂRII PRIN DETERMINAREA CAPACITĂŢII DE BLASTIZARE LIMFOCITARĂ LA VIPERIDAE MONITORING THE FUNCTIONALITY OF CELL MEDIATED IMMUNE SYSTEM IN COURSE OF HIBERNATION BY DETERMINING THE BLAST TRANSFORMATION CAPACITY IN VIPERS
L. Köbölkuti, G. Czirják, D. Cadar
full text-article

INFECŢIA CU VIRUSUL BOLII LUI MAREK AFECTEAZĂ IMUNITATEA CELULARĂ NESPECIFICĂ ŞI SPECIFICĂ MAREK DISEASE VIRUS INDUCES CHANGES OF BOTH NON-SPECIFIC AND SPECIFIC CELL MEDIATED IMMUNITY
Carmen Dana Şandru, Gh.F. Brudaşcă, Marina Spînu, Mihaela Niculae, A. Ungvari, A. Uricaru
full text-article

EVALUAREA PROFILULUI IMUN UMORAL NESPECIFIC LA GĂINI INFECTATE CU HERPESVIRUSUL BOLII LUI MAREK NON-SPECIFIC HUMORAL IMMUNE PROFILE IN HENS NATURALLY INFECTED WITH MAREK’S DISEASE HERPESVIRUS Gh. F. Brudaşcă, Marina Spînu, Carmen Dana Şandru, Mihaela Niculae, D. Cadar, L. Kobolkuti
full text-article

V. MICROBIOLOGIE

ANALIZE ENZIMOLOGICE CANTITATIVE ASUPRA SEDIMENTELOR RÂULUI ARIEŞ ÎN DIFERITE PUNCTE DIN AMONTE ÎN AVAL QUANTITATIVE ENZYMATIC STUDY ON SEDIMENTS OF THE ARIEŞ RIVER IN DIFFERENT POINTS FROM UPSTREAM TO DOWNSTREAM
Andreea Bodoczi, M. Drăgan-Bularda
full text-article

MONITORIZAREA BACTERIOLOGICĂ ŞI IDENTIFICAREA BACTERIILOR GRAM-NEGATIVE DIN LACURILE SĂRATE DE LA OCNA SIBIULUI BACTERIOLOGICAL MONITORING AND IDENTIFICATION OF GRAM-NEGATIVE RODS ON THE SALTED LAKES OF OCNA SIBIULUI
Maria Poplacean
full text-article

DATE PRIVIND MICROBIOTA UNOR SOLURI DIN MASIVUL PARÂNG DATA REGARDING MICROBIOTA OF SOME TYPES OF SOIL FROM PARÂNG MASSIF
Rahela Carpa, M. Drăgan-Bularda
full text-article

INFLUENŢA CULTURILOR BACTERIENE ASUPRA BIODEGRABILITĂŢII NĂMOLURILOR PROVENITE DIN STAŢIILE DE EPURARE BIOLOGICAL TREATMENT OF WASTE WATERS REFERS TO THE BIODEGRADATION OF CONTAINED CONTAMINANTS BY DIFFERENT BACTERIA
Letiţia Oprean, Enikö Gaşpar, Simona Oancea, O. Tiţa, Mariana Păcală, Mihaela Tiţa, Ecaterina Lengyel
full text-article

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MICROBIOLOGICE ŞI A IGIENEI NĂMOLURILOR REZIDUALE FOLOSIND MICROUNDE IMPROVING THE MICROBIOLOGICAL QUALITY AND HYGIENE OF WASTEWATER SLUDGE USING MICROWAVES Monica Mironescu, Letiţia Oprean, I. D. Mironescu
full text-article

STUDII PRELIMINARE ASUPRA POTENŢIALULUI ANTIMICROBIAN AL UNOR EXTRACTE VEGETALE PRELIMINARY STUDIES ON THE ANTIMICROBIAL POTENTIAL OF SOME HERBAL EXTRACTS
Mihaela Niculae, Marina Spînu, Carmen Dana Şandru, F. Brudaşcă, P. Bolfă
full text-article

INFLUENŢA RADIAŢIILOR BETA ASUPRA ACTIVITĂŢII MALTAZICE A DROJDIILOR DE VIN THE INFLUENCE OF BETA RADIATIONS ON MALTASE ACTIVITY IN WINE YEAST
Letiţia Oprean , Enikő Gaşpar, Simona Oancea, O. Tiţa, Mihaela Tiţa, Ecaterina Lengyel
full text-article